Banana Smoothies (0-25 Kg)
  • 7 December 2017
  • 15176
  • 0
Banana Smoothies Carseat คาร์ซีทที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ขวบ หรือ (0-25 Kg)   Banana Smoothies Carseat คาร์ซีทผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน TUV SUD Auto Service ประเทศเยอรมัน และขึ้นทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยของยุ
อ่านต่อ
GLOWY-W Rotera 360 Carseat
  • 18 May 2017
  • 62575
  • 0
GLOWY-W Rotera 360° Carseat     คาร์ซีทหมุนได้ 360 องศา ปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป ECE R44/04 เพื่อความสะดวกสบายในการอุ้มลูกขึ้น-ลงจากคาร์ซีท หรือเปลี่ยนจากการนั่งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะเป็นหันหน้าออกจากเบาะ ง่ายในคลิกเดียว ใช้ได้ตั้งแต่
อ่านต่อ