GLOWY-W carseat

คาร์ซีท    เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาและผลิตคาร์ซีทระหว่าง Glowy Star และ Welldon Group
ซึ่งเป็นผู้ผลิตคาร์ซีทชั้นนำที่มีจำหน่ายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยทุกรุ่นผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยจากยุโรป ECE R44/04

 

                        ตารางเปรียบเทียบช่วงอายุ (ปี) และน้ำหนัก (ก.ก.)

 

 

 

 

 

   

คาร์ซีท Banana ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน TUV SUD Auto Service ประเทศเยอรมัน และขึ้นทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ECE R44/04 ที่ RDW Netherland 

 

 

บทความ

ISOFIX คืออะไร ? ทำไมต้องคุณแม่มือใหม่ต้องรู้

าร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท