การรับประกันสินค้า
  • 25 May 2017 at 10:45
  • 4017
  • 0

 

 

 

 

ใบรับประกันสินค้า

 

เลขที่ใบรับประกัน    X

ชื่อสินค้า             XXX XXXXXX

สถานที่ซื้อ            XXXXXX

วันที่ซื้อ               XX/XX/XX

วันที่เริ่มรับประกัน    XX/XX/XX

 

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในสินค้า Glowy Star

คุณลูกค้าสามารถเก็บใบรับประกันนี้เป็นหลักฐานในการรับบริการกับทางบริษัทต่อไป

****ตัวอย่างใบรับประกันสินค้า online*** 

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับประกันจาก บริษัท โกลวี่ สตาร์ จำกัด เพื่อรับรองว่าสินค้าจะไม่มีข้อบกพร่องในวัสดุและกระบวนการผลิต (ไม่รวมถึงชิ้นส่วนอื่น ๆแบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม) นับจากวันที่ซื้อ สินค้าที่มีการรับประกัน ได้แก่

    เปลไกวไฟฟ้าอัตโนมัติ (รับประกันระบบไกว 1 ปี)คาร์ซีท (รับประกันโครงสร้าง 3 ปี)รถเข็นเด็ก (รับประกันโครงสร้าง 1 ปี), เก้าอี้ทานข้าวเด็ก (รับประกันโครงสร้าง 1 ปี),เครื่องนึ่งขวดนม (รับประกันระบบนึ่ง 2 ปี)เครื่องปั๊มนม (รับประกันมอเตอร์ปั๊ม 2 ปี), เครื่องวัดความดัน (รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี เพิ่มเป็น 3 ปีเมื่อลงทะเบียน online), อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี), ปรอทวัดไข้ (รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี), เครื่องดูดน้ำมูกอัตโนมัติ (รับประกันมอเตอร์ 1 ปี) หรือสินค้าอื่น ๆ ระยะเวลารับประกันตามที่ระบุข้างกล่องผลิตภัณฑ์

2. ในระยะเวลารับประกัน หากสินค้าเกิดการชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการใช้งานอย่าง ถูกวิธี และเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน บริษัทจะทำการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. หากสินค้าเกิดการชำรุดหลังหมดอายุรับประกันแล้ว ทางบริษัทยินดีจะตรวจสอบและ ซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าแรง โดยบริษัทจะคิดเฉพาะค่าอะไหล่เท่านั้น

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการรับประกันในกรณีดังต่อไปนี้

• เมื่อบัตรรับประกันสูญหาย หรือลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกัน

• รายละเอียดของวันที่ซื้อสินค้า ร้านค้าที่ซื้อสินค้า และรุ่นของสินค้าไม่ชัดเจน

• กรณีที่อะไหล่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น วัสดุที่ทำจากผ้าพลาสติกยาง,ฟองน้ำ, ซิลิโคน, ล้อ, โฟม, แบตเตอรี่, รวมถึงสีหลุดลอกจากการขีดข่วน และสนิม

• ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติเหตุ ตก หล่น เปียกน้ำ

• สินค้าได้มีการแก้ไขหรือซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ที่ไม่ใช่ของ บจก. โกลวี่ สตาร์

5. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม

6. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที ถ้าลูกค้าได้แกะหรือถอดส่วนประกอบของสินค้าด้วยตนเอง

Service Center

บริษัท โกลวี่ สตาร์ จำกัด 111/1 หมู่ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10280 โทร 089-2026330 / Line: @glowystar / Facebook: Glowy Star