เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบรัดแขน รุ่น BP-001

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1512/2562

GLOWY Arm-type Automatic Digital Blood Pressure Monitor (BP-001)

 

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบรัดแขน โกลวี่ รุ่น BP-001 ออกแบบมาเพื่อให้การติดตามค่าความดัน โลหิตเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก สามารถทำได้เองที่บ้าน โดยจะมีการแปลผลค่าความดันโลหิตเบื้องต้น ซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO)* เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงสถานะของค่าความดันโลหิตที่ วัดได้

 

     บอกผลการวัดเป็นค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว, ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว และอัตราการเต้นของหัวใจ

     โปรแกรมพูดเป็นภาษาไทย บอกขั้นตอนการใช้งานทีละขั้นตอน และแปลผลหลังจากวัดเสร็จ

     ผ้าพันแขนผิวเรียบ ค่อย ๆ พองตัวอัตโนมัติเมื่อทำการวัด พร้อมคำแนะนำการใส่ผ้าพันแขน เหมาะสำหรับต้นแขนที่มีความยาวรอบต้นแขน 22-36 เซนติเมตร

     แปลผลค่าความดันที่วัดได้จากลูกศรชี้ที่แถบสีเขียว, เหลือง, แดง เพื่อความเข้าใจสถานะค่าความดันโลหิตที่วัดได้

     ติดตามค่าความดันของคุณได้อย่างสะดวก ผ่านการบันทึกค่าความดันอัตโนมัติ โดยสามารถเก็บค่าความดันของผู้ใช้งาน 2 คน จำนวน 60 ค่า พร้อมวัน-เวลาที่วัดผล

     ตรวจวัดหัวใจเต้นผิดจังหวะ

     เครื่องทำงานเองโดยอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มเดียว

     เครื่องปิดเองอัตโนมัติภายใน 3 นาที เมื่อไม่มีการใช้งาน

     สามารถใช้งานโดยใช้ถ่าน AA x 4 ก้อน หรือ Adapter 5V และมาพร้อม Adapter ภายในกล่อง

     รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต

*อ้างอิง Clinical Guidelines for the Management of Hypertension ของ WHO ปี 2005

 

การแปลผลค่าความดันโลหิตที่วัดได้ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO)*

 

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบรัดแขน โกลวี่ รุ่น BP-001 จะแสดงค่าความดันโลหิต พร้อมสถานะของค่าความดันโลหิตที่วัดได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก โดยแผนภูมิด้านล่าง  (รหัสสีบนตัวเครื่อง) ระบุถึงผลการทดสอบ

 

ระดับที่ 1 ลูกศรชี้แถบสีเขียว     เหมาะสม                               น้อยกว่า 120/80 mmHg

ระดับที่ 2 ลูกศรชี้แถบสีเขียว    ปกติ                                   120-129/80-84 mmHg

ระดับที่ 3 ลูกศรชี้แถบสีเหลือง  ปกติ-ค่อนข้างสูง                       130-139/85-89 mmHg

ระดับที่ 4 ลูกศรชี้แถบสีแดง     ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก           140-159/90-99 mmHg

ระดับที่ 5 ลูกศรชี้แถบสีแดง     ความดันโลหิตสูงระยะปานกลาง         160-179/100-109 mmHg

ระดับที่ 6 ลูกศรชี้แถบสีแดง     ความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง            มากกว่า 180/110 mmHg

 

หมายเหตุ: อย่าตื่นตระหนกหากค่าที่วัดได้มีความผิดปกติเกิดขึ้น ค่าความดันโลหิตที่แน่นอน ของแต่ละบุคคลควรมีการวัด 2-3 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันของวัน ห่างกันอย่างน้อย 1 นาที** ปรึกษาแพทย์หากค่าความดันโลหิตที่วัดได้ยังคงผิดปกติ

*อ้างอิง Clinical Guidelines for the Management of Hypertension ของ WHO ปี 2005

**อ้างอิง แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562

 

ข้อควรปฏิบัติที่สำคัญในการวัดความดันโลหิต

 

  1. หลีกเลี่ยงการกินอาหาร, ออกกำลังกาย และอาบน้ำเป็นเวลา 30 นาทีก่อนการทดสอบ
  2. นั่งในสภาพแวดล้อมที่สงบเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาทีก่อนการทดสอบ
  3. อย่ายืนขณะทำการทดสอบ ให้นั่งในท่าที่ผ่อนคลาย ให้ระดับต้นแขนอยู่ระดับเดียวหัวใจ
  4. หลีกเลี่ยงการพูดคุย หรือขยับร่างกายในขณะทดสอบ
  5. ในขณะที่ทำการทดสอบให้งดใช้โทรศัพท์มือถือ
  6. เว้นระยะอย่างน้อย 3 นาทีหรือนานกว่านั้นก่อนทำการทดสอบครั้งถัดไป
  7. พยายามวัดความดันโลหิตของคุณในเวลาเดียวกันในแต่ละวันเพื่อความสอดคล้องกันในการวัดผล
  8. ค่าความดันที่วัดได้จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องวัดเดียวกัน ที่แขนด้านเดียวกัน ด้วยท่าเดียวกัน และในเวลาเดียวกันของวัน
  9. ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตนี้สำหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
  10. อย่าใช้เครื่องวัดความดันโลหิตนี้หากอุปกรณ์เกิดความเสียหาย

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 

ชื่อผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบรัดแขน โกลวี่

รุ่น

BP-001

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอ LCD ขนาด 62.7 × 46.4 mm (2.47" x 1.83")

วิธีการวัด

วิธีออสซิลโลเมตริก (Oscillometric Method)

ช่วงการวัด

ความดัน 0mmHg ~ 300mmHg

ชีพจร 30 ~ 180 ครั้ง/นาที

ความคลาดเคลื่อนในการวัด

ความดัน ±3mmHg

ชีพจร ±5%

แรงดัน

แรงดันอัตโนมัติ

หน่วยความจำ

120 หน่วยความจำ

ฟังก์ชัน

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

ปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติ

แปลผลค่าความดันตามเกณฑ์ของ WHO*

บอกค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งล่าสุด

แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน หรือ Medical AC Adapter (DC6.0V, 600mA)

อายุแบตเตอรี่

ประมาณ 2 เดือน เมื่อทำการวัดวันละ 3 ครั้ง

น้ำหนัก

ประมาณ 360g (12.7oz.) ไม่รวมแบตเตอรี่

ขนาด

ประมาณ 134 x 99 x 66mm (5.27" x 3.92" x 2.61" )(กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดผ้าพันแขน

ความกว้าง 135 มม. × ความยาว 485 มม.

(เหมาะสำหรับความยาวรอบต้นแขน 22-36 ซม.)

สภาวะในการทำงาน

อุณหภูมิ 10 ºC ~ 40 ºC (50ºF~104ºF)

ความชื้น 15% ~93%RH

ความกดอากาศ 700hPa ~ 1060hPa

*อ้างอิง Clinical Guidelines for the Management of Hypertension ของ WHO ปี 2005

 

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้