Banana Smoothies (0-25 Kg)

Banana Smoothies Carseat คาร์ซีทที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ขวบ หรือ (0-25 Kg)

Banana Smoothies Carseat คาร์ซีทผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน TUV SUD Auto Service ประเทศเยอรมัน และขึ้นทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ECE R44/04 ที่ RDW ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลายเลขขึ้นทะเบียน 044606 เพื่อใช้สำหรับเด็กกลุ่ม 0+ (0-13 Kg), กลุ่ม 1 (9-18 Kg) และกลุ่ม 2 (15-25 Kg) โดยติดตั้งด้วยเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์แบบ 3 จุด

 

ผ่านการอนุมัติให้ใช้แบบติดตั้งหันหน้าเข้าหาเบาะ สำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงน้ำหนัก 13 กก. (group 0+) ผ่านการอนุมัติให้ใช้แบบติดตั้งหันหน้าออกจากเบาะ สำหรับเด็กโต น้ำหนัก 9 - 25 กก. (group 1/2) ดังสัญลักษณ์แสดงมาตรฐานความปลอดภัย

คุณสมบัติเด่น

  • ปรับเอนได้ถึง 145 องศา
  • 4-level Recline Position ปรับเอนได้ 4 ระดับ 
  • Baby Support เบาะรองเสริมพิเศษสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 9 กก. ช่วยให้นั่งสบายและช่วยโอบอุ้มตัวลูกน้อยได้ดีขึ้น ถอดออกได้เมื่อลูกโต
  • Belt Positioner ช่วยจัดตำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยให้อยู่บนไหล่ของเด็ก เพื่อไม่ให้พาดไปโดนหน้าและคอ รูปทรงโค้งมน ใช้งานง่ายเพื่อให้สายพาดไหล่ของเด็กพอดี
  • Cuddle Me บุด้วยฟองน้ำชนิดพิเศษบริเวณที่นั่ง ที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกและให้ความนุ่มสบายเหมือนอ้อมกอดแม่ไปพร้อม ๆ กัน
  • 4-level Shoulder Belt Height เข็มขัดปรับความสูงได้ 4 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับความสูงของเด็กที่เพิ่มขึ้น
  • 5-point Harness เข็มขัดนิรภัยแบบ 5 จุด  
  • Side Protect เพิ่มโครงสร้างกันกระแทกด้านข้าง เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

    Banana Smoothies มีให้เลือก 3 สี 

 

 

     การติดตั้งในรถยนต์สำหรับกลุ่ม 0+ ซึ่งมีน้ำหนักระหว่าง 0-13 กก.

1.บีบก้านปรับเอนและปรับระดับการเอนให้เอนสุด โดยลูกศรสีฟ้าจะชี้ไปที่เลข 4 (1)

2.วางคาร์ซีทให้หันไปทางด้านหลังโดยดันเข้าไปติดกับเบาะรถยนต์ (2)

3.สอดสายเข็มขัดเข้าไปในช่องด้านล่างฐานคาร์ซีท (3-1) ตามแทบสีฟ้า แล้วล็อกหัวเข็มขัด (4-1) ดึงสายเข็มขัดเส้นล่างให้ตึงแล้วพาดทะแยงเข้ามาใส่ในอุปกรณ์ล็อกปิด (3-2) ดึงสายเข็มขัดให้แน่นสอดสายเข็มขัดเข้าไปในช่องคล้องสายเข็มขัดสำหรับ กลุ่ม 0+ (3-3) และดึงสายเข็มขัดให้แน่นอีกครั้ง

 

 

การติดตั้งในรถยนต์สำหรับกลุ่ม 1 ซึ่งมีน้ำหนักระหว่าง 9-18 กก.

1.บีบก้านปรับเอนและปรับระดับการเอนที่ต้องการ ก่อนที่จะทำการติดตั้งคาร์ซีท (1)

2.วางคาร์ซีทให้หันไปทางด้านหน้าโดยดันเข้าไปติดกับเบาะรถยนต์ (2)

3.สอดสายเข็มขัดเข้าไปในช่องด้านล่างฐานคาร์ซีท (3-1),(4-1) ตามแถบแดง แล้วล็อกหัวเข็มขัด (4-2) ดึงสายเข็มขัดเส้นล่างให้ตึงแล้วพาดทะแยงเข้ามาใส่ในอุปกรณ์ล็อกปิด (3-2) ดึงสายเข็มขัดให้แน่นอีกครั้ง และดึงสายเข็มขัดที่เหลือกลับเข้าไป 

 

การติดตั้งในรถยนต์สำหรับกลุ่ม 2 ซึ่งมีน้ำหนักระหว่าง 15-25 กก.

 

นำลูกของคุณนั่งบนคาร์ซีท นำสายเข็มขัดทะแยงมุมสอดผ่านช่องคล้องสายเข็ฒขัดสำหรับกลุ่ม 2 (1) ส่วนสายเข็มขัดเส้นพาดตักให้พาดผ่านพาดสายเข็มขัดสำหรับ กลุ่ม 2 ทั้ง 2 ด้าน (2-3) เสียบลิ้นล็อกเข้ากับหัวเข็มขัด จนได้ยินเสียง "คลิ๊ก" ดูให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดเส้นพาดตักอยู่บริเวณกระดูกเชิงกรานของเด็ก

 

 Warranty

  • รับประกันโครงสร้างและระบบติดตั้ง ปี
  •       รับประกันอุบัติเหตุ ปี  C.A.R. Carseat Accident Replacement เปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่ให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด