การรับประกันสินค้า
  • 25 พฤษภาคม 2017 at 10:45
  • 1520
  • 0

1.   ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับประกันจาก บริษัท โกลวี่ สตาร์ จำกัด เพื่อผู้ซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ว่าสินค้าจะไม่มีข้อบกพร่องในวัสดุและกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี (ไม่รวมถึงชิ้นส่วนอื่น ๆ, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม) นับจากวันที่ซื้อ

สินค้าที่มีการรับประกัน ได้แก่

1)   เปลไกวไฟฟ้าอัตโนมัติ (รับประกันระบบไกว และโครงสร้าง)

2)   คาร์ซีท (รับประกันโครงสร้าง)

3)   รถเข็นเด็ก (รับประกันโครงสร้าง)

4)   เก้าอี้ทานข้าวเด็ก (รับประกันโครงสร้าง)

5)   เครื่องนึ่งขวดนม (รับประกันระบบนึ่ง 2 ปี)

6)   เครื่องปั๊มนม (รับประกันมอเตอร์ปั๊ม)

2.   ในระยะเวลารับประกัน หากสินค้าเกิดการชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการใช้งานอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน บริษัทจะทำการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3.   หากสินค้าเกิดการชำรุดหลังหมดอายุรับประกันแล้ว ทางบริษัทยินดีจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าแรง ทั้งนี้บริษัทจะคิดแต่ค่าอะไหล่เท่านั้น

4.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการรับประกันในกรณีดังต่อไปนี้

     เมื่อบัตรรับประกันสูญหาย หรือลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกัน

     รายละเอียดของวันที่ซื้อสินค้า ร้านค้าที่ซื้อสินค้า และรุ่นของสินค้าไม่ชัดเจน

     กรณีที่อะไหล่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น วัสดุที่ทำจากผ้า, พลาสติก, ยาง, ฟองน้ำ, ล้อ รวมถึงสีหลุดลอกจากการขีดข่วน และสนิม

     ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติเหตุ

     สินค้าได้มีการแก้ไขหรือซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ที่ไม่ใช่ของ บจก. โกลวี่ สตาร์

5.   ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม

 

6.   การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที ถ้าลูกค้าได้แกะหรือถอดส่วนประกอบของสินค้าด้วยตนเอง